Fonduri de vânătoare

  • Fonduri de vânătoare

Northern Limit:

Frontiera cu Ungaria de la triplerul România – Ungaria – Iugoslavia până în dreptul localităţii Pordeanu.

Eastern Limit:

De la localitatea Valcani pe drumul care leagă Valcaniul de Chereştur şi în continuare Chereştur – Pordeanu, până la frontiera cu Ungaria.

Southern Limit:

Râul Aronca de la frontiera cu Iugoslavia până la localitatea Valcani.

Western Limit:

Frontiera cu Iugoslavia.

Beba Veche

Northern Limit:

Râul Mureş şi frontiera cu Ungaria de la Cenad până la ieşirea din ţară.

Eastern Limit:

Drumul de pământ care leagă localitatea Dudeştii – Vechi de Cenad până la râul Mureş care este şi frontiera cu Ungaria.

Southern Limit:

Drumul judeţean care leagă localitatea Cheglevici de localitatea Dudeştii – Vechi.

Western Limit:

Frontiera cu Ungaria de la râul Mureş până la drumul de pământ care leagă frontiera de localitatea Cheglevici şi în continuare pe drumul de pământ până la Cheglevici.

Cenad

Northern Limit:

Frontiera cu Ungaria pe râul Mureş de la drumul morii la drumul care leagă localitatea Cenad cu frontiera ungară.

Eastern Limit:

De la râul Aronca pe drum până la Sânicolaul Mare şi în continuare pe drumul morii până la râul Mureş şi frontiera cu Ungaria.

Southern Limit:

Râul Aronca de la localitatea Dudeştii – Vechi până la Sânnicolaul Mare.

Western Limit:

Drumul de pământ care leagă localitatea Dudeştii – Vechi şi Cenad până la râul Mureş şi frontiera cu Ungaria.

Sânnicolau Mare

Northern Limit:

Drumul Sânnicolaul Mare – Saravale – Sânpetru Mare - Periam.

Eastern Limit:

Drumul judeţean Periam până în drumul naţional Timişoara – Sânnicolaul Mare.

Southern Limit:

De la intersecţia drumului judeţean Periam cu drumul naţional Timişoara – Sânnicolaul Mare pe drum prin localitatea Lovrin până la Sânnicolaul Mare.

Western Limit:

Drumul naţional care leagă localitatea Sânicolaul Mare de localitatea Lovrin.

Saravale

Northern Limit:

Drumul de pământ care vine de la drumul comunal Cosari – Brestovat până la intersecţia cu drumul comunal Brestovat – Cuvesaia şi în continuare pe acesta până la culmea dealului Surduc şi pe culme până în drumul comunal Hodoş - Comeat.

Eastern Limit:

Drumul de pământ de localitatea Coşari – dealul Gurgudia, apoi drumul comunal până la drumul judeţean şi în continuare pe drumul comunal prin Şaroviţa până la intersecţai cu DN Timişoara.

Southern Limit:

Drumul naţional de la Topolovăţul Mare prin Iosifălău până la intersecţia cu drumul judeţean care duce la localitatea Şanoviţa.

Western Limit:

Drumul comunal Topolovăţul Mare – Hodoş, apoi se continuă pe drumul de pământ pe dealul Merii Mari pe culme prin pădurea Hodoşului până la drumul comunal care vine din Hodoş - Comeat.

Northern Limit:

Limita cu judeţul Arad de la dealul Pietrii pe culme până la Dumba în continuare pe liziera pădurii până la colţ la Crivobara, în spatele cimitirului pe marginea pădurii (valea lui Mihai) până sus în dealul La Marin, până la locul La Căpitanu pe liziera pădurii la casa lui Moş Gigea în continuare pe pârâul lui Chiţa, pe drum până la locul La Colonelul, în continuare pe culmea Secăturii până la Apa Vie şi pe drumul de pământ până la dealul Târselii.

Eastern Limit:

Drumul comunal de la limita cu judeţul Arad – localitatea Spata – Secaş. De la Secaş pe drumul judeţean până la Paniova.

Southern Limit:

Drumul judeţean de la Paniova până la intersecţia cu drumul de pământ care merge pe culme spre dealul Pietrii.

Western Limit:

Drumul de pământ care merge pe culme din drumul judeţean care duce la Paniova pe dealul Pietrii până la limita cu judeţul Arad.

Paniova

Northern Limit:

Limita de judeţ cu judeţul Arad de la drumul comunal care vine din Dubeşti până la dealul Cioaca Mare.

Eastern Limit:

Drumul de pământ de la limita de judeţ de pe dealul Cioaca Mare până la calea ferată de la Mănăştiur.

Southern Limit:

Drumul judeţean Cutina – Bethausem – Leucuşeşti – Traian Vuia, intersecţie cu calea ferată Mănăştiur – Traian Vuia, apoi pe calea ferată până la Mănăştiur.

Western Limit:

Drum comunal de la Cutina la pădurea Cladova – drum de pământ de la pădurea Cladova la Ohaba Lungă şi în continuare pe drumul comunal până la limita de judeţ prin Dubeşti.

Bethausen

Northern Limit:

Limita de judeţ cu judeţul Arad între cele două drumuri de pământ de la dealul Cioaca Mare la dealul Temereşti pe culme.

Eastern Limit:

Drumul de pământ de la limita de judeţ la localitatea Temereşti şi apoi pe drumul comunal din localitatea Temereşti până la linia de cale ferată Făget - Deva.

Southern Limit:

Calea ferată Lugoj - Deva între drumul comunal care vine de la Temereşti şi drumul de pământ care vine de la limita de judeţ.

Western Limit:

Drumul de pământ de la dealul Cioaca Mare, limita de judeţ cu judeţul Arad şi până la calea ferată Lugoj - Făget.

Făget

Northern Limit:

Localitatea Româneşti – drumul Româneşti – Tomeşti - Baloseşti.

Eastern Limit:

Drum de pământ pe culme spre vârful Corbului – spre vârf Glodea pe culme până la vârful Stâlpului – vârful Pietrosu – până la Poiana Lotrului.

Southern Limit:

Poiana Lotrului – vârful Pascota – culmea Padeşului până în vârful Topla.

Western Limit:

Drum de pământ Baloseşti – Luncanii de Sus pe culme până la vârful Topla.

Luncani

Northern Limit:

Calea ferată Lugoj – Ilia începând de la drumul comunal Jupani – Leucuşeşti şi până la intersecţia cu drumul de pământ Băteşti - Temereşti.

Eastern Limit:

Drum comunal limită Jupineşti - Brăneşti – Băteşti şi apoi pe drumul de pământ până la intersecţia cu calea ferată.

Southern Limit:

Drumul comulnal Seceni – Surduc Mic apoi spre Firotea până la începerea dealului Negri – pe culmea dealului spre Bucovăţ – Scaune până la intersecţia cu DJ Făget – Gladna după care continuă pe drumul de pământ de pa dealul Poieni până în marginea Jupineştiului la intersecţia cu drumul comunal Jupineşti - Brăneşti.

Western Limit:

Drumul comunal Săceni – Sudriaş – Jupani până la intersecţia cu calea ferată.

Traian Vuia

Northern Limit:

Râul Timiş de la podul de cale ferată Găvojdia până la limita cu judeţul Caraş – Severin la curba dintre Sacu - Jena.

Eastern Limit:

Limita judeţ Caraş – Severin de la râul Timiş până la localitatea Sălbăgel pe drumul de pământ comunal Sălbăgelu Nou – Zorile, până în marginea localităţii Zorile.

Southern Limit:

De la drumul comunal Dragomireşti – Scăiuş pe culmea dealului Sindrel – hotar Zorlencior – dealul Gorunului pe culme până la drumul comunal Zgribeşti - Sălbăgel.

Western Limit:

De la podul CFR Găvojdia pe drumul judeţean prin Găvojdia – Ştiuca – Dragomireşti şi apoi drumul de pământ Dragomireşti – Scăiuş până la limita cu judeţul Caraş – Severin.

Găvojdia

Northern Limit:

Drumul judeţean Lugoj – Sinersig – Buziaş până la intersecţia cu drumul comunal Căpăt – Sacoşu Mare.

Eastern Limit:

Drumul comunal Lugoj – Herendeşti – Sacoşu Mare.

Southern Limit:

Localitatea Sacoşu Mare.

Western Limit:

Drumul comunal Sacoşu Mare spre Căpăt până la intersecţia cu DJ Lugoj - Buziaş.

Sacoșu Mare

Northern Limit:

Drumul naţional Lugoj – Coştei şi în continuare pe râul Timiş până la podul Hitiaş.

Eastern Limit:

Drumul naţional Coştei - Lugoj.

Southern Limit:

Drumul judeţean Lugoj – Sinersig – Buziaş până la intersecţia cu drumul comunal Sacoşu Mare - Căpăt.

Western Limit:

Drumul comunal Sacoşu Mare – Căpăt de la intersecţia cu DJ Lugoj – Buziaş, în continuare Căpăt – Racoviţa – Hitiaş şi apoi pe DJ apre Topolovăţ până la podul peste Timiş.

Boldur

Northern Limit:

Drumul naţional Topolovăţ – Colină Chizătău şi continuă cu drumul judeţean Şanoviţa – Paniova şi apoi drum comunal Paniova – Târgovişte - Balinţ.

Eastern Limit:

Drum judeţean Balinţ – Păru – Ţipar – Coştei (baraj).

Southern Limit:

Râul Timiş de la podul Hitiaş până la Coştei (baraj).

Western Limit:

Drumul judeţean Topolovăţu Mare – pod râul Timiş de la Hitiaş.

Belinț - Chizătău

Northern Limit:

Drumul judeţean Buziaş – Hitiaş şi în continuare drumul comunal Hitiaş – Racoviţa - Căpăt.

Eastern Limit:

Drumul comunal Căpăt – Sacoşu Mare – dealul Grindu Pietrii.

Southern Limit:

Limită judeţ Caraş – Severin de la dealul Grindu Pietrii pe culmea dealului Argoane – dealul Casapului până în localitatea Duboz.

Western Limit:

Drumul judeţean Buziaş – Timişoara până la intersecţia cu CF şi apoi pe CF până la intersecţia cu drumul Vucova cu Niţchidorf, după care pe drumul Niţchidorf - Duboz.

Buziaș

Northern Limit:

Drumul de pământ Otveşti - Vucova.

Eastern Limit:

Drumul judeţean Vucova – Niţchidorf – Duboz - Cadar.

Southern Limit:

De la intersecţia drumului judeţean Sacoşu Turcesc – Tormac – Berzovia – valea Matazoni pe limita judeţului până la colţul pădurii Frăsinet, apoi pe lizieră pe mijlocul barajului Duboz – Izgar şi până la drumul de pământ Duboz – Izgar.

Western Limit:

Drum judeţean Odveşti – Berini – Tormac spre şosea până la intersecţia drumului cu calea ferată Gătaia - Tormac.

Blajova

Northern Limit:

Drum judeţean Folia - Sipet.

Eastern Limit:

Drum comunal Sipet – Sculea – Gătaia – Poarta lui Ceauşescu, drum comunal Poarta lui Ceauşescu – Farendia pe limita de judeţ până la intersecţia drumului Ferendia - Tirol.

Southern Limit:

Intersecţia drumului Ferendia - Tirol cu drumul care vine de la Gătaia prin Poarta lui Ceauşescu până în Ferendia în continuare pe calea ferată Ferendia – Semlacu Mare după care pe drumul de pământ Şemlacu Mare după care pe drumul de pământ de la Şemlacu Mare la localitatea Mânăstire.

Western Limit:

Drumul Mânăstire – folia pe lângă complexul Birda.

Birda

Northern Limit:

Drumul comunal Ferendia – Tirol până la limita de judeţ.

Eastern Limit:

Dealul Baconodina pe culme, până la culmea Teiuşului, pe culme până la frontiera cu Iugoslavia pe drumul de pământ.

Southern Limit:

Frontiera cu Iugoslavia până pe pârâul Crivoia până la Jamu Mare.

Western Limit:

Calea ferată Jamu Mare – Ferendia Haltă.

Clopodia

Northern Limit:

Drumul judeţean Roviniţa Mare - Percosova.

Eastern Limit:

Râul Moraviţa de la percosova până la intersecţia cu DN Moraviţa – Gherman pe şosea până în Moraviţa şi în continuare pe DN 59 până în Vamă.

Southern Limit:

Frontiera cu Iugoslavia.

Western Limit:

Drumul judeţean Roviniţa Mare – Halta CFR Denta apoi drumul comunal până la frontiera cu Iugoslavia – intersecţia drumului Partoş – Gaiu Mic.

Gaiu Mic

Northern Limit:

Canal Lanca Birda , drumul judeţean spre Folea pe sub calea ferată, pe lângă canalul Lanca – Birda, apoi pe canal la Biled.

Eastern Limit:

Drum comunal Folea – Birda – Mânăstire – Sângeorge – Roviniţa Mare.

Southern Limit:

Drumul Roviniţa Mare - Denta.

Western Limit:

Calea ferată Denta – canal Lanca - Birda.

Opatița

Northern Limit:

Drumul judeţean Jebel – Iosif - Liebling.

Eastern Limit:

Drumul Liebling - Folea.

Southern Limit:

Folea – drumul judeţean până la ferma Voiteni – pe canalul Lanca – Birda, pe sub şosea şi calea ferată – în continuare pe canal până la Ghilad.

Western Limit:

Drumul judeţean Ciocova – Jebel, apoi drumul comunal Ghilad - Ciocova.

Jebel

Northern Limit:

Valea Pogăniş.

Eastern Limit:

Drumul judeţean Valea Pogăniş – Berini, drumul comunal Berini – Cerna şi drumul de pământ Cerna - Şipet.

Southern Limit:

Drumul judeţean Folea - Şipet.

Western Limit:

Drumul comunal Valea Pogăniş – Unip – Liebling, drumul de pământ Liebling, intersecţia cu drumul judeţean Şipet - Folea.

Stamora Română

Northern Limit:

Râul Timiş – Uliuc până la intersecţia cu drumul judeţean Bacova - Chevereş.

Eastern Limit:

Calea ferată Buziaş – Niţchidorf până la intersecţia cu drumul comunal Vucova - Niţchidorf.

Southern Limit:

Calea ferată – drumul comunal până la Vucova, apoi drumul de pământ Vucova - Odveşti.

Western Limit:

Valea Pogăniş – Odveşti – Uliuc – râul Timiş.

Sacoșu Turcesc

Northern Limit:

Canal Bega de la Timişoara până la podul de la Remetea.

Eastern Limit:

Drum comunal canal Bega – Bucovăţ, drumul de pământ Bucovăţ – Terasa Albina.

Southern Limit:

Calea ferată Timişoara – halta Semenic – Urseni – Uliuc până la râul Timiş la pod Terasa Albina.

Western Limit:

Calea ferată - canal Bega până la staţia CFR Timişoara Sud – localitatea Timişoara (limita municipiului Timişoara).

Moșnița

Northern Limit:

Calea ferată Timişoara – Urseni până la râul Timiş.

Eastern Limit:

Râul Timiş, calea ferată Timişoara – Urseni până la pădurea Giroc şi până la podul de la Parţa.

Southern Limit:

Râul Timiş - pădure Giroc - localitatea Parţa.

Western Limit:

Drum comunal Parţa (pod) – Sânmihaiul Român, canal Bega de la Sânmihaiul Român – Utvin - Timişoara.

Șag

Northern Limit:

Râul Timiş de la Parţa până la drumul naţional Şag - Jebel.

Eastern Limit:

Drumul naţional Şag – Jebel apoi drumul judeţean Jebel - Ciacova.

Southern Limit:

Drumul judeţean Cebza - Ciacova.

Western Limit:

Râul Timiş de la Parţa la Cebza.

Petroman

Northern Limit:

Drumul judeţean Foieni – Giulvăz, până la râul Timiş.

Eastern Limit:

Râul Timiş de la drumul judeţean Foieni – Giulvăz, până la localitatea Rudna.

Southern Limit:

Râul Timiş – Rudna - frontiera cu Iugoslavia, pe râul Timiş.

Western Limit:

Drumul judeţean Foieni – Cruceni – Vama Iaşa – Tonici pe frontiera cu Iugoslavia până la râul Timiş.

Rudna

Northern Limit:

Canal Bega din dreptul localităţii Diniaş până în dreptul localităţii Sânmartinu Maghiar.

Eastern Limit:

Drumul comunal Peciu Nou – Diniaş până la canal Bega.

Southern Limit:

Drumul judeţean Ivanda – Giulvăz – Peciu Nou.

Western Limit:

Drumul comunal Sânmartinu Maghiar - Sânmartinu Sârbesc – Ivanda.

Sânmartin

Northern Limit:

Canal Bega de la localitatea Sânmartinu Român până în dreptul localităţii Diniaş.

Eastern Limit:

Drumul comunal Sânmihaiu Român - Parţa.

Southern Limit:

Râul Timiş de la Parţa la Cebza.

Western Limit:

Drumul comunal de la canalul Bega la Diniaş – Peciu Nou, apoi drumul judeţean Peciu Nou – halta Cebza, la râul Timiş.

Diniaș

Northern Limit:

Drumul comunal Lunga – Comloşu Mare – Gotlob, apoi drumul judeţean până la Lovrin.

Eastern Limit:

Drumul comunal Lovrin – Bulgăraş - Lenauheim.

Southern Limit:

Drumul comunal Lenauheim – Grabăţ – Comloşu Mic, frontiera cu Iugoslavia.

Western Limit:

Frontiera cu Iugoslavia de la Comloşul Mic la localitatea Lunga.

Comloșul Mare

Northern Limit:

Valea Aranca de la Sânicolau Mare la Dudeştii Vechi.

Eastern Limit:

Drumul naţional Sânicolau Mare – Lovrin, până la intersecţia cu drumul comunal Nerău - Tomnatic.

Southern Limit:

Drumul comunal Tomnatic – Nerău până la intersecţia cu drumul naţional Sânicolau Mare – Lovrin.

Western Limit:

Drumul comunal Nerău - Dudeştii Vechi.

Tomnatec

AJVPS Timiș folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii