Fonduri de vânătoare

  • Fonduri de vânătoare

Limita nordică:

Frontiera cu Ungaria de la triplerul România – Ungaria – Iugoslavia până în dreptul localităţii Pordeanu.

Limita estică:

De la localitatea Valcani pe drumul care leagă Valcaniul de Chereştur şi în continuare Chereştur – Pordeanu, până la frontiera cu Ungaria.

Limita sudică:

Râul Aronca de la frontiera cu Iugoslavia până la localitatea Valcani.

Limita vestică:

Frontiera cu Iugoslavia.

Beba Veche

Limita nordică:

Râul Mureş şi frontiera cu Ungaria de la Cenad până la ieşirea din ţară.

Limita estică:

Drumul de pământ care leagă localitatea Dudeştii – Vechi de Cenad până la râul Mureş care este şi frontiera cu Ungaria.

Limita sudică:

Drumul judeţean care leagă localitatea Cheglevici de localitatea Dudeştii – Vechi.

Limita vestică:

Frontiera cu Ungaria de la râul Mureş până la drumul de pământ care leagă frontiera de localitatea Cheglevici şi în continuare pe drumul de pământ până la Cheglevici.

Cenad

Limita nordică:

Frontiera cu Ungaria pe râul Mureş de la drumul morii la drumul care leagă localitatea Cenad cu frontiera ungară.

Limita estică:

De la râul Aronca pe drum până la Sânicolaul Mare şi în continuare pe drumul morii până la râul Mureş şi frontiera cu Ungaria.

Limita sudică:

Râul Aronca de la localitatea Dudeştii – Vechi până la Sânnicolaul Mare.

Limita vestică:

Drumul de pământ care leagă localitatea Dudeştii – Vechi şi Cenad până la râul Mureş şi frontiera cu Ungaria.

Sânnicolau Mare

Limita nordică:

Drumul Sânnicolaul Mare – Saravale – Sânpetru Mare - Periam.

Limita estică:

Drumul judeţean Periam până în drumul naţional Timişoara – Sânnicolaul Mare.

Limita sudică:

De la intersecţia drumului judeţean Periam cu drumul naţional Timişoara – Sânnicolaul Mare pe drum prin localitatea Lovrin până la Sânnicolaul Mare.

Limita vestică:

Drumul naţional care leagă localitatea Sânicolaul Mare de localitatea Lovrin.

Saravale

Limita nordică:

Drumul de pământ care vine de la drumul comunal Cosari – Brestovat până la intersecţia cu drumul comunal Brestovat – Cuvesaia şi în continuare pe acesta până la culmea dealului Surduc şi pe culme până în drumul comunal Hodoş - Comeat.

Limita estică:

Drumul de pământ de localitatea Coşari – dealul Gurgudia, apoi drumul comunal până la drumul judeţean şi în continuare pe drumul comunal prin Şaroviţa până la intersecţai cu DN Timişoara.

Limita sudică:

Drumul naţional de la Topolovăţul Mare prin Iosifălău până la intersecţia cu drumul judeţean care duce la localitatea Şanoviţa.

Limita vestică:

Drumul comunal Topolovăţul Mare – Hodoş, apoi se continuă pe drumul de pământ pe dealul Merii Mari pe culme prin pădurea Hodoşului până la drumul comunal care vine din Hodoş - Comeat.

Limita nordică:

Limita cu judeţul Arad de la dealul Pietrii pe culme până la Dumba în continuare pe liziera pădurii până la colţ la Crivobara, în spatele cimitirului pe marginea pădurii (valea lui Mihai) până sus în dealul La Marin, până la locul La Căpitanu pe liziera pădurii la casa lui Moş Gigea în continuare pe pârâul lui Chiţa, pe drum până la locul La Colonelul, în continuare pe culmea Secăturii până la Apa Vie şi pe drumul de pământ până la dealul Târselii.

Limita estică:

Drumul comunal de la limita cu judeţul Arad – localitatea Spata – Secaş. De la Secaş pe drumul judeţean până la Paniova.

Limita sudică:

Drumul judeţean de la Paniova până la intersecţia cu drumul de pământ care merge pe culme spre dealul Pietrii.

Limita vestică:

Drumul de pământ care merge pe culme din drumul judeţean care duce la Paniova pe dealul Pietrii până la limita cu judeţul Arad.

Paniova

Limita nordică:

Limita de judeţ cu judeţul Arad de la drumul comunal care vine din Dubeşti până la dealul Cioaca Mare.

Limita estică:

Drumul de pământ de la limita de judeţ de pe dealul Cioaca Mare până la calea ferată de la Mănăştiur.

Limita sudică:

Drumul judeţean Cutina – Bethausem – Leucuşeşti – Traian Vuia, intersecţie cu calea ferată Mănăştiur – Traian Vuia, apoi pe calea ferată până la Mănăştiur.

Limita vestică:

Drum comunal de la Cutina la pădurea Cladova – drum de pământ de la pădurea Cladova la Ohaba Lungă şi în continuare pe drumul comunal până la limita de judeţ prin Dubeşti.

Bethausen

Limita nordică:

Limita de judeţ cu judeţul Arad între cele două drumuri de pământ de la dealul Cioaca Mare la dealul Temereşti pe culme.

Limita estică:

Drumul de pământ de la limita de judeţ la localitatea Temereşti şi apoi pe drumul comunal din localitatea Temereşti până la linia de cale ferată Făget - Deva.

Limita sudică:

Calea ferată Lugoj - Deva între drumul comunal care vine de la Temereşti şi drumul de pământ care vine de la limita de judeţ.

Limita vestică:

Drumul de pământ de la dealul Cioaca Mare, limita de judeţ cu judeţul Arad şi până la calea ferată Lugoj - Făget.

Făget

Limita nordică:

Localitatea Româneşti – drumul Româneşti – Tomeşti - Baloseşti.

Limita estică:

Drum de pământ pe culme spre vârful Corbului – spre vârf Glodea pe culme până la vârful Stâlpului – vârful Pietrosu – până la Poiana Lotrului.

Limita sudică:

Poiana Lotrului – vârful Pascota – culmea Padeşului până în vârful Topla.

Limita vestică:

Drum de pământ Baloseşti – Luncanii de Sus pe culme până la vârful Topla.

Luncani

Limita nordică:

Calea ferată Lugoj – Ilia începând de la drumul comunal Jupani – Leucuşeşti şi până la intersecţia cu drumul de pământ Băteşti - Temereşti.

Limita estică:

Drum comunal limită Jupineşti - Brăneşti – Băteşti şi apoi pe drumul de pământ până la intersecţia cu calea ferată.

Limita sudică:

Drumul comulnal Seceni – Surduc Mic apoi spre Firotea până la începerea dealului Negri – pe culmea dealului spre Bucovăţ – Scaune până la intersecţia cu DJ Făget – Gladna după care continuă pe drumul de pământ de pa dealul Poieni până în marginea Jupineştiului la intersecţia cu drumul comunal Jupineşti - Brăneşti.

Limita vestică:

Drumul comunal Săceni – Sudriaş – Jupani până la intersecţia cu calea ferată.

Traian Vuia

Limita nordică:

Râul Timiş de la podul de cale ferată Găvojdia până la limita cu judeţul Caraş – Severin la curba dintre Sacu - Jena.

Limita estică:

Limita judeţ Caraş – Severin de la râul Timiş până la localitatea Sălbăgel pe drumul de pământ comunal Sălbăgelu Nou – Zorile, până în marginea localităţii Zorile.

Limita sudică:

De la drumul comunal Dragomireşti – Scăiuş pe culmea dealului Sindrel – hotar Zorlencior – dealul Gorunului pe culme până la drumul comunal Zgribeşti - Sălbăgel.

Limita vestică:

De la podul CFR Găvojdia pe drumul judeţean prin Găvojdia – Ştiuca – Dragomireşti şi apoi drumul de pământ Dragomireşti – Scăiuş până la limita cu judeţul Caraş – Severin.

Găvojdia

Limita nordică:

Drumul judeţean Lugoj – Sinersig – Buziaş până la intersecţia cu drumul comunal Căpăt – Sacoşu Mare.

Limita estică:

Drumul comunal Lugoj – Herendeşti – Sacoşu Mare.

Limita sudică:

Localitatea Sacoşu Mare.

Limita vestică:

Drumul comunal Sacoşu Mare spre Căpăt până la intersecţia cu DJ Lugoj - Buziaş.

Sacoșu Mare

Limita nordică:

Drumul naţional Lugoj – Coştei şi în continuare pe râul Timiş până la podul Hitiaş.

Limita estică:

Drumul naţional Coştei - Lugoj.

Limita sudică:

Drumul judeţean Lugoj – Sinersig – Buziaş până la intersecţia cu drumul comunal Sacoşu Mare - Căpăt.

Limita vestică:

Drumul comunal Sacoşu Mare – Căpăt de la intersecţia cu DJ Lugoj – Buziaş, în continuare Căpăt – Racoviţa – Hitiaş şi apoi pe DJ apre Topolovăţ până la podul peste Timiş.

Boldur

Limita nordică:

Drumul naţional Topolovăţ – Colină Chizătău şi continuă cu drumul judeţean Şanoviţa – Paniova şi apoi drum comunal Paniova – Târgovişte - Balinţ.

Limita estică:

Drum judeţean Balinţ – Păru – Ţipar – Coştei (baraj).

Limita sudică:

Râul Timiş de la podul Hitiaş până la Coştei (baraj).

Limita vestică:

Drumul judeţean Topolovăţu Mare – pod râul Timiş de la Hitiaş.

Belinț - Chizătău

Limita nordică:

Drumul judeţean Buziaş – Hitiaş şi în continuare drumul comunal Hitiaş – Racoviţa - Căpăt.

Limita estică:

Drumul comunal Căpăt – Sacoşu Mare – dealul Grindu Pietrii.

Limita sudică:

Limită judeţ Caraş – Severin de la dealul Grindu Pietrii pe culmea dealului Argoane – dealul Casapului până în localitatea Duboz.

Limita vestică:

Drumul judeţean Buziaş – Timişoara până la intersecţia cu CF şi apoi pe CF până la intersecţia cu drumul Vucova cu Niţchidorf, după care pe drumul Niţchidorf - Duboz.

Buziaș

Limita nordică:

Drumul de pământ Otveşti - Vucova.

Limita estică:

Drumul judeţean Vucova – Niţchidorf – Duboz - Cadar.

Limita sudică:

De la intersecţia drumului judeţean Sacoşu Turcesc – Tormac – Berzovia – valea Matazoni pe limita judeţului până la colţul pădurii Frăsinet, apoi pe lizieră pe mijlocul barajului Duboz – Izgar şi până la drumul de pământ Duboz – Izgar.

Limita vestică:

Drum judeţean Odveşti – Berini – Tormac spre şosea până la intersecţia drumului cu calea ferată Gătaia - Tormac.

Blajova

Limita nordică:

Drum judeţean Folia - Sipet.

Limita estică:

Drum comunal Sipet – Sculea – Gătaia – Poarta lui Ceauşescu, drum comunal Poarta lui Ceauşescu – Farendia pe limita de judeţ până la intersecţia drumului Ferendia - Tirol.

Limita sudică:

Intersecţia drumului Ferendia - Tirol cu drumul care vine de la Gătaia prin Poarta lui Ceauşescu până în Ferendia în continuare pe calea ferată Ferendia – Semlacu Mare după care pe drumul de pământ Şemlacu Mare după care pe drumul de pământ de la Şemlacu Mare la localitatea Mânăstire.

Limita vestică:

Drumul Mânăstire – folia pe lângă complexul Birda.

Birda

Limita nordică:

Drumul comunal Ferendia – Tirol până la limita de judeţ.

Limita estică:

Dealul Baconodina pe culme, până la culmea Teiuşului, pe culme până la frontiera cu Iugoslavia pe drumul de pământ.

Limita sudică:

Frontiera cu Iugoslavia până pe pârâul Crivoia până la Jamu Mare.

Limita vestică:

Calea ferată Jamu Mare – Ferendia Haltă.

Clopodia

Limita nordică:

Drumul judeţean Roviniţa Mare - Percosova.

Limita estică:

Râul Moraviţa de la percosova până la intersecţia cu DN Moraviţa – Gherman pe şosea până în Moraviţa şi în continuare pe DN 59 până în Vamă.

Limita sudică:

Frontiera cu Iugoslavia.

Limita vestică:

Drumul judeţean Roviniţa Mare – Halta CFR Denta apoi drumul comunal până la frontiera cu Iugoslavia – intersecţia drumului Partoş – Gaiu Mic.

Gaiu Mic

Limita nordică:

Canal Lanca Birda , drumul judeţean spre Folea pe sub calea ferată, pe lângă canalul Lanca – Birda, apoi pe canal la Biled.

Limita estică:

Drum comunal Folea – Birda – Mânăstire – Sângeorge – Roviniţa Mare.

Limita sudică:

Drumul Roviniţa Mare - Denta.

Limita vestică:

Calea ferată Denta – canal Lanca - Birda.

Opatița

Limita nordică:

Drumul judeţean Jebel – Iosif - Liebling.

Limita estică:

Drumul Liebling - Folea.

Limita sudică:

Folea – drumul judeţean până la ferma Voiteni – pe canalul Lanca – Birda, pe sub şosea şi calea ferată – în continuare pe canal până la Ghilad.

Limita vestică:

Drumul judeţean Ciocova – Jebel, apoi drumul comunal Ghilad - Ciocova.

Jebel

Limita nordică:

Valea Pogăniş.

Limita estică:

Drumul judeţean Valea Pogăniş – Berini, drumul comunal Berini – Cerna şi drumul de pământ Cerna - Şipet.

Limita sudică:

Drumul judeţean Folea - Şipet.

Limita vestică:

Drumul comunal Valea Pogăniş – Unip – Liebling, drumul de pământ Liebling, intersecţia cu drumul judeţean Şipet - Folea.

Stamora Română

Limita nordică:

Râul Timiş – Uliuc până la intersecţia cu drumul judeţean Bacova - Chevereş.

Limita estică:

Calea ferată Buziaş – Niţchidorf până la intersecţia cu drumul comunal Vucova - Niţchidorf.

Limita sudică:

Calea ferată – drumul comunal până la Vucova, apoi drumul de pământ Vucova - Odveşti.

Limita vestică:

Valea Pogăniş – Odveşti – Uliuc – râul Timiş.

Sacoșu Turcesc

Limita nordică:

Canal Bega de la Timişoara până la podul de la Remetea.

Limita estică:

Drum comunal canal Bega – Bucovăţ, drumul de pământ Bucovăţ – Terasa Albina.

Limita sudică:

Calea ferată Timişoara – halta Semenic – Urseni – Uliuc până la râul Timiş la pod Terasa Albina.

Limita vestică:

Calea ferată - canal Bega până la staţia CFR Timişoara Sud – localitatea Timişoara (limita municipiului Timişoara).

Moșnița

Limita nordică:

Calea ferată Timişoara – Urseni până la râul Timiş.

Limita estică:

Râul Timiş, calea ferată Timişoara – Urseni până la pădurea Giroc şi până la podul de la Parţa.

Limita sudică:

Râul Timiş - pădure Giroc - localitatea Parţa.

Limita vestică:

Drum comunal Parţa (pod) – Sânmihaiul Român, canal Bega de la Sânmihaiul Român – Utvin - Timişoara.

Șag

Limita nordică:

Râul Timiş de la Parţa până la drumul naţional Şag - Jebel.

Limita estică:

Drumul naţional Şag – Jebel apoi drumul judeţean Jebel - Ciacova.

Limita sudică:

Drumul judeţean Cebza - Ciacova.

Limita vestică:

Râul Timiş de la Parţa la Cebza.

Petroman

Limita nordică:

Drumul judeţean Foieni – Giulvăz, până la râul Timiş.

Limita estică:

Râul Timiş de la drumul judeţean Foieni – Giulvăz, până la localitatea Rudna.

Limita sudică:

Râul Timiş – Rudna - frontiera cu Iugoslavia, pe râul Timiş.

Limita vestică:

Drumul judeţean Foieni – Cruceni – Vama Iaşa – Tonici pe frontiera cu Iugoslavia până la râul Timiş.

Rudna

Limita nordică:

Canal Bega din dreptul localităţii Diniaş până în dreptul localităţii Sânmartinu Maghiar.

Limita estică:

Drumul comunal Peciu Nou – Diniaş până la canal Bega.

Limita sudică:

Drumul judeţean Ivanda – Giulvăz – Peciu Nou.

Limita vestică:

Drumul comunal Sânmartinu Maghiar - Sânmartinu Sârbesc – Ivanda.

Sânmartin

Limita nordică:

Canal Bega de la localitatea Sânmartinu Român până în dreptul localităţii Diniaş.

Limita estică:

Drumul comunal Sânmihaiu Român - Parţa.

Limita sudică:

Râul Timiş de la Parţa la Cebza.

Limita vestică:

Drumul comunal de la canalul Bega la Diniaş – Peciu Nou, apoi drumul judeţean Peciu Nou – halta Cebza, la râul Timiş.

Diniaș

Limita nordică:

Drumul comunal Lunga – Comloşu Mare – Gotlob, apoi drumul judeţean până la Lovrin.

Limita estică:

Drumul comunal Lovrin – Bulgăraş - Lenauheim.

Limita sudică:

Drumul comunal Lenauheim – Grabăţ – Comloşu Mic, frontiera cu Iugoslavia.

Limita vestică:

Frontiera cu Iugoslavia de la Comloşul Mic la localitatea Lunga.

Comloșul Mare

Limita nordică:

Valea Aranca de la Sânicolau Mare la Dudeştii Vechi.

Limita estică:

Drumul naţional Sânicolau Mare – Lovrin, până la intersecţia cu drumul comunal Nerău - Tomnatic.

Limita sudică:

Drumul comunal Tomnatic – Nerău până la intersecţia cu drumul naţional Sânicolau Mare – Lovrin.

Limita vestică:

Drumul comunal Nerău - Dudeştii Vechi.

Tomnatec

AJVPS Timiș folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii