Hotărâre consiliu nr. 16

448 10.01.2024

HOTĂRÂREA CONSILIULUI A.J.V.P.S TIMIȘ

16 DIN 19.12.2023

 

 

OMIS CELE DE OMIS

 

          Consiliul A.J.V.P.S TIMIȘ întrunit în ședința din 19.12.2023, conform prevederilor art. 17, alin. 1 și alin. 3 din Statutul A.J.V.P.S. Timiș, în prezența a 16 membrii, a hotărât următoarele:

 1. Se stabilește cuantumul cotizației anuale după cum urmează:
 • Pentru pescari cotizația anuală va fi de 200 de lei/an calendaristic la care se adaugă, pentru cei care doresc, 100 de lei/an calendaristic acces bălți și 100 de lei/an calendaristic acces lacul Surduc.
 • Pentru vânători cotizația anuală va fi de 2.200 de lei/an calendaristic, pentru fiecare membru vânător, care se va achita în următorul mod:
  • rata I în sumă de 400 de lei se va achita până la data de 31.12.2023;
  • rata II în sumă de 700 de lei se va achita până la data de 31.01.2024;
  • rata III în sumă de 1.100 de lei se va achita până la data de 31.07.2024.
 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, defalcat pentru fiecare club în parte.
 2. Se aprobă construirea unui gard de beton care să împrejmuiască cabana de vânătoare de la Hodoș.
 3. Se hotărăște revocarea măsurii suspendării dreptului domnului J.I. de a participa la vânătoare pe fondurile A.J.V.P.S Timiș începând cu data prezentei hotărâri.
 4. Se hotărăște ca cererile adresate A.J.V.P.S Timiș de către domnul L.T. vor fi analizate de către comisia juridică urmând a fi soluționate în următoarea ședință de consiliu pe baza referatului comisiei juridice.
 5. Se hotărăște ca solicitările domnului K.F. privind ridicarea suspendării domnilor H.P. și B.A. și suspendarea domnilor M.C.A., G.T. și Ț.P. vor fi analizate de comisia juridică și ulterior, pe baza referatului acesteia, soluționate de consiliul asociației.
 6. Se hotărăște ca solicitările domnului F.C. cu privire la desfășurarea acțiunilor de vânătoare la grupa Blajova, se vor analiza de către comitetul clubului Timișoara, urmând ca acesta să facă propuneri consiliului asociației.
 7. Se hotărăște validarea în funcția de organizator al grupei Stamora Română a domnului M.C..
 8. Se ia act de demisia domnului M.C. din funcția de organizator al grupei Luncani. Se recomandă comitetului clubului Făget desemnarea unei persoane care să preia atribuțiile organizatorului până la terminarea mandatului sau până la organizarea alegerilor.
 9. Se aprobă solicitarea societății NICOLAURA SRL de reducere a chiriei cu 20% începând cu data de 01.01.2024, pe o perioada de 6 luni, sub condiția achitării integrale a datoriei înregistrate în contabilitatea asociației.
 10. Se hotărăște cedarea cu titlu gratuit a grajdului din Complexul Pescărușul către Primăria Municipiului Lugoj.
 11. Se hotărăște stabilirea unei întâlniri cu primarul comunei Ghiroda în vederea încheierii unui act adițional la Contractul de concesiune al poligonului Diana.
 12. Se hotărăște angajarea unui paznic la barajul Surduc.
 13. Se hotărăște prelungirea termenului de plată pentru persoanele restanțiere pe anul 2023 până la data de 28.02.2024.
 14. Se aprobă scutirea integrală a cotizației datorate pentru anul 2023 de către domnul B.V. și pentru anul 2024 de către domnii F.D.T. și S.A.. De asemenea se aprobă scutirea cu 50% a cotizației pentru anul 2024, datorată de domnii N.M.. și M.T..
 15. Se transmite către comitetul clubului Făget, solicitarea domnului G.M. de a analiza si decide modul prin care se eliberează autorizațiile de vânătoare pe fondul Luncani.
 16. Se ia act de demisia organizatorilor de grupă care în urma controlului efectuat de către conducerea executivă se află sub incidența art. 46 alin. 2 din Statutul A.J.V.P.S Timiș.

AJVPS Timiș folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii