Hotărâre consiliu nr. 17

95 24.04.2024

HOTĂRÂREA CONSILIULUI A.J.V.P.S TIMIȘ

NR. 17 DIN 28.03.2024

 

 

OMIS CELE DE OMIS

 

          Consiliul A.J.V.P.S TIMIȘ întrunit în ședința din 28.03.2024, conform prevederilor art. 17, alin. 1 și alin. 3 din Statutul A.J.V.P.S. Timiș, în prezența a 19 membrii, a hotărât următoarele:

 

 1. Se aprobă situația economică financiară a A.J.V.P.S. Timiș la data de 31.12.2023.

Se aprobă în unanimitate.

 1. Se aprobă repartizarea excedentului obținut de A.J.V.P.S. Timiș în anul 2023 pentru finanțarea activității asociației în anul 2024.

Se aprobă în unanimitate.

 1. Se aprobă situația economico-financiară a S.C. Vepetim S.R.L. la data de 31.12.2023.

Se aprobă în unanimitate.

 1. Se aprobă repartizarea profitului obținut de către S.C. Vepetim S.R.L. pentru anul 2023 în dividende către asociatul unic A.J.V.P.S. Timiș.

Se aprobă în unanimitate.

 1. Se ia act de situația numărului de membri vânători și pescari încasați în anul 2023.

Se votează în unanimitate cheia de repartizare a cheltuielilor comune pe cluburi pentru anul 2024 ca fiind următoarea:

 • Clubul vânătorilor Timișoara 26 %;
 • Clubul pescarilor Timișoara 36 %;
 • Clubul vânătorilor și pescarilor Lugoj 19 %;
 • Clubul vânătorilor și pescarilor făget 8 %;
 • Clubul vânătorilor și pescarilor Sânnicolau Mare 11 %.
 1. Se stabilește data următoarei Adunări Generale A.J.V.P.S. Timiș pentru data de 18.04.2024 ora 17:00 la sediul USVT din Timișoara, Cal. Aradului, nr. 119, jud. Timiș.

Se aprobă în unanimitate ordinea de zi după cum urmează:

 • Raportul ConsiliuluiJ.V.P.S. Timiş privind activitatea desfăşurată în perioada 01.04.2023 – 31.03.2024.
 • Raportul de gestiune al administratorului cu privire la activitatea economico-financiară a A.J.V.P.S. Timiş desfăşurată în anul
 • Bilanţul Contabil al J.V.P.S. Timiş la 31.12.2023.
 • Raportul cenzorului asupra Bilanţului Contabil încheiat pentru exerciţiul financiar anului 2023 la J.V.P.S. Timiş.
 • Repartizarea excedentului rezultat din activitatea economico-financiară a anului 2023 la A.J.V.P.S. Timiş.
 • Raportul de gestiune al administratorului cu privire la activitatea economico - financiară la SC Vepetim SRL desfăşurată în anul
 • Bilanţul contabil al SC Vepetim SRL la 31.12.2023.
 • Repartizarea profitului rezultat din activitatea economico-financiară a anului 2023 la SC Vepetim SRL.
 • Prezentarea și supunerea spre aprobare a B.V.C. pe anul
 • Program de acţiuni pe anul 2024.
 • Dezbateri, întrebări, răspunsuri şi propuneri pe baza materialelor prezentate.
 • Aprobarea materialelor prezentate la punctele 1-10.

 

 1. Se mandatează domnul L.C. împreună cu 2 membri ai comisiei juridice pentru a purta negocieri cu A.N.P.A. în vederea încheierii unui act adițional la contractul de gestiune privind râul Bega Veche și Apa Mare pentru suspendarea pe o perioadă de timp. Concluziile se vor prezenta la următoarea ședință de consiliu în vederea adoptării unor hotărâri.

Se votează în unanimitate.

 1. Se hotărăște suspendarea organizatorului grupei Petroman, respectiv domnul G.F. pentru o perioadă de 1 an în conformitate cu art. 11, alin. 1, litera b din statutul J.V.P.S. Timiş.

Se votează în unanimitate.

 1. Se hotărăște suspendarea domnului D.D.F. din dreptul de a participa la vânătoare pe perioada cercetărilor în dosarul penal în care este parte în conformitate cu art. 11, alin. 1, b coroborat cu art. 11 alin. 8 din statutul J.V.P.S. Timiş.

Se votează pentru unanimitate.

 • Se hotărăște suspendarea domnului K.A. din dreptul de exercitare a vânători sau pescuitului pe fondurile gestionate de J.V.P.S. Timiş pe o perioadă de 6 luni în temeiul arti. 11, alin. 1, lit. b din statut.

Se votează cu 12 voturi pentru și 1 împotrivă.

 • Se hotărăște confirmarea domnului M.I.D. în funcția de ajutor organizator grupă de vânătoare Opațita.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se amână hotărârea privind reprimirea domnului C.T. în cadrul J.V.P.S. Timiş până la data când acesta va face dovada acceptului grupei Opatița de primire în calitate de membru vânător în această grupă.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se aprobă încheierea unui act adițional cu tipografia Mirton prin care se prelungește contractul actual în aceleași condiții pentru publicarea revistei Diana. Se votează pentru în unanimitate.
 • Se stabilește prelungirea termenului de plată a cotizația pe anul 2023 pentru cei care se află în întârziere de plată până la data de 18.04.2024, după această dată cei care nu au achitat cotizația pe anul 2023 vor fi excluși din J.V.P.S. Timiş.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se hotărăște împuternicirea domnului L.C. și doamnei H.A.E. pentru verificarea și semnarea documentelor cu privire la proiectul european de digitalizare.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se hotărăște ca începând cu sezonul de vânătoare 2024 - 2025 aprobarea zilelor muncă pentru membrii vânători se face după cum urmează:
 • hrana distribuită – 300 kg / 1 zi;
 • însemne răpitoare – 7 buc. / 1 zi;
 • confecționat hrănitori fazani cu material propriu 1 buc. / 2 zile;
 • confecționat hrănitori cervide cu material propriu 1 buc. / 4 zile;
 • observatoare în arbore cu material propriu 1 buc. / 4 zile;
 • observatoare cu picioare cu material propriu 1 buc. / 8 zile;
 • evaluare vânat – 1 zi.
 • Se hotărăște validarea domnului O.T. în funcția de organizator grupă Brestovăț.

Se votează pentru 12 voturi și o abținere.

 • Se hotărăște validarea domnului O.C. în funcția de organizator grupă Gavojdia.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se hotărăște amânarea validării domnului J.I. în calitatea de membru în cadrul Comitetului Clubului Vânătorilor și Pescarilor Lugoj și discutarea situației în cadrul Comisiei Juridice a asociației care va întocmi un referat în acest sens.

Se votează în unanimitate.

 • Se hotărăște validarea domnului L.V. am funcția de organizator grupă Făget.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se hotărăște validarea domnului B.C. în funcția de organizator grupa Jebel.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se hotărăște validarea domnului C.V. în funcția de organizator grupă Beba Veche precum și ca reprezentant al Clubului Vânătorilor și Pescarilor Sânnicolau Mare la adunările generale ale J.V.P.S. Timiş.

Se votează pentru în unanimitate.

 • Se hotărăște în unanimitate angajarea unui avocat pentru contestarea valorii stabilite de către Primăria Ghiroda cu privire la construcția de la poligonul Diana, precum și depunerea unei plângeri penale și administrative împotriva hotărârii Consiliului Local Ghiroda.
 • Se aprobă în unanimitate solicitarea domnului D.I. de scutire de la plata cotizației pentru anul 2024.
 • Se aprobă în unanimitate solicitarea domnului C.R.V. de reducere a cotizației cu 50 % pe anii 2022 și 2023.
 • Se aprobă în unanimitate solicitarea domnului B.D. de reducerea cotizației cu 50 % pe anul 2024.
 • Se aprobă în unanimitate solicitarea domnului G.I. de intrare ca membru vânător în cadrul J.V.P.S. Timiş.
 • Se aprobă în unanimitate solicitarea domnului B.A. de reducere a cotizației cu 50 % pentru anul 2024.
 • Se aprobă în unanimitate reducerea cu 20 % a chiriei la SC NICOLAURA SRL, pentru perioada ianuarie – iunie 2024, respectiv 400 euro / lună.
 • Cu privire la solicitarea domnului M.C., având în vedere că membrii consiliului au fost informați cu privire la faptul că sus numitul în prezent ocupă funcția de inginer șef într-o altă asociația de vânătoare și pescuit sportiv cu profil similar cu al nostru, în unanimitate Consiliul hotărăște că este împotriva interesului asociației noastre oferirea de informații cu privire la activitatea acesteia.
 • Se hotărăște citarea domnului M.C. și T.M. pentru audiere în următoarea ședință de consiliu cu privire la discuțiile în mediul online care afectează imaginea J.V.P.S. Timiş.

Se votează în unanimitate.

 • În unanimitate se hotărăște transmiterea unei notificări către domnul T.M. prin care i se va solicita să nu mai folosească numele J.V.P.S. Timiş în mediul online.

AJVPS Timiș folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii