Hotărâre consiliu nr. 18

116 24.04.2024

HOTĂRÂREA CONSILIULUI A.J.V.P.S TIMIȘ

18 DIN 18.04.2024

 

OMIS CELE DE OMIS

 

          Consiliul A.J.V.P.S TIMIȘ întrunit în ședința din 18.04.2024, conform prevederilor art. 17, alin. 1 și alin. 3 din Statutul A.J.V.P.S. Timiș, în prezența a 17 membrii, a hotărât următoarele:

 1. Se hotărăște taxa de reintrare în club pentru foștii membrii ai A.J.V.P.S. Timiș la nivelul cotizației din anul respectiv.

Se votează în unanimitate.

 1. Se hotărăște taxa de intrare în club în sumă de 1.500 lei pentru vânătorii noi sau cei care vin din alte asociații și nu au fost membri ai asociației noastre.

Se votează în unanimitate.

 1. Se hotărăște primirea domnului J.I. în comitetul Clubului Vânătorilor și Pescarilor Lugoj până la terminarea mandatului actualului comitet.

Se votează în unanimitate.

 1. Se hotărăște trimiterea solicitării domnului J.I. de scoatere din grupă a domnului C.F. pentru a fi discutată în Adunarea Generală a grupei Belinț Chizătău.

Se votează în unanimitate.

 1. Se hotărăște înlocuirea reprezentanților la Congresul A.G.V.P.S. din România după cum urmează:
 • domnul L.T. se înlocuiește cu domnul P.B.L.;
 • domnul C.I. se înlocuiește cu domnul D.P.;
 • domnul T.M. se înlocuiește cu domnul C.A..

Se votează în unanimitate.

 1. Se hotărăște propunerea către Adunarea Generală a Asociației de renunțarea în parte la contractul de gestiune numărul 81 / 11.04.2019, pentru râul Bega Veche în condițiile îndeplinirii următoarelor cerințe de către A.N.P.A. București:
 • menținerea numărului de pescari conform studiului de management;
 • reactivarea contractului în cazul în care proiectului nu-i este aprobată finanțarea;
 • în cazul în care nu se realizează proiectului – contractul va produce efecte în continuare.

Se votează în unanimitate

 1. Se hotărăște în unanimitate reducerea cotizației cu 50% pentru următoarele persoane:
 • C. pentru anul 2023
 • C.P. anul 2023 și 2024
 • E.P. anul 2023 și 2024
 1. Se hotărăște în unanimitate reducerea cotizației de membru cu un procent de 100% pentru domnul I.F. pentru anul 2024.
 2. Se respinge propunerea de excludere a d-lui L.T. din rândul membrilor vânători ai A.J.V.P.S. Timiș cu 4 voturi pentru și 13 abțineri.
 3. Se constată că domnul T.M. a fost convocat la ședința consiliului de conducere ce se desfășoară astăzi prin adresa transmisă la data de 12.04.2024 pentru a putea da relații cu privire la activitățile desfășurate de acesta și care afectează imaginea asociației noastre. Totodată președintele asociației prezintă un raport cu privire la comportamentul și atitudinea d-lui T.M. și se constata că d-nul T.M. nu a dat curs invitației noastre și nu s-a prezentat astfel că în conformitate cu art. 11 , alin. 9, se supune la vot propunerea de excludere a acestuia din cadrul asociației noastre pentru faptele prevăzute de art. 6, lit. g, din statut, ținând cont totodată că d-nul T.M. a mai fost sancționat disciplinar în urmă cu aproximativ 7 luni.

Se supune la vot și se hotărăște excluderea d-lui T.M. din cadrul A.J.V.P.S. Timiș cu 16 voturi pentru și o abținere.

 1. Președintele asociației d-nul L.D.E. prezintă în fața consiliului de conducere un raport cu privire la comportamentul d-lui M.C.H. iar după audierea domnului M.C.H. se supune la vot sancționarea acestuia cu avertisment scris care se hotărăște cu 13 voturi pentru și 4 abțineri în temeiul art. 11, alin. 1 din Statutul A.J.V.P.S. Timiș.

AJVPS Timiș folosește COOKIES

Făcând clic pe „Da, accept” sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor instalate pe site. Acestea sunt folosite pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă.

Detalii